Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ
30/06/2020 13:22
Màu chữ Cỡ chữ
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 04, đường Phan Đình Phùng, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Số điện thoại: 02913.826.961.
Fax: 02913.953.711
Email: dtbaclieu@cema.gov.vn hoặc bdt@baclieu.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

dtbaclieu@cema.gov.vn/ bdt@baclieu.gov.vn

LÃNH ĐẠO BAN

Trưởng Ban

Hứa Ngọc Triệu

Phó Trưởng Ban

Nguyễn Thanh Dũng

Phó Trưởng Ban

Lương Văn Pho

Phó Trưởng Ban

PHÒNG CHUYÊN MÔN

PHÒNG TỔNG HỢP-THANH TRA

02913.826.961

FAX: 02913.953.711

phuongnambdt@gmail.com

PHÒNG NGHIỆP VỤ DÂN TỘC

02913.780.627

buitinhbl@gmail.com

PHÒNG NGHIỆP VỤ TÔN GIÁO

02913.956.964

danhchanhnghia70@gmail.com

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
ĐẾN THÁNG 11
Ban Dân tộc và Tôn giao
Đã giải quyết
97%
Hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 48 hồ sơ
Đã giải quyết: 43 hồ sơ
CSDL hộ kinh doanh
Một cửa điện tử
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 04, Đường Phan Đình Phùng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hứa Ngọc Triệu, Phó Trưởng Ban - Ban Dân tộc và Tôn giáo
Điện thoại: 02913.826961 - Fax: 02913.953711 - Email: bdt@baclieu.gov.vn