Quy chế hoạt động
Quy chế hoạt động
29/06/2019 16:30
Màu chữ Cỡ chữ
Quy chế hoạt động

Ngày 08/9/2022, Ban Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-BDTTG về Quy chế làm việc tạm thời của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tạm thời của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2: Lãnh đạo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, các phòng thuộc Ban và tất cả cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung quy chế này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 73/QĐ-BDTTG ngày 31 tháng 07 năm 2019 của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu./.

 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
ĐẾN THÁNG 11
Ban Dân tộc và Tôn giao
Đã giải quyết
97%
Hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 48 hồ sơ
Đã giải quyết: 43 hồ sơ
CSDL hộ kinh doanh
Một cửa điện tử
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 04, Đường Phan Đình Phùng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hứa Ngọc Triệu, Phó Trưởng Ban - Ban Dân tộc và Tôn giáo
Điện thoại: 02913.826961 - Fax: 02913.953711 - Email: bdt@baclieu.gov.vn