Phòng chuyên môn cấp huyện
Phòng chuyên môn cấp huyện
29/06/2020 16:42
Màu chữ Cỡ chữ
HỆ THỐNG PHÒNG DÂN TỘC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

1. PHÒNG DÂN TỘC THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

Địa chỉ: Đường 30/04, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Fax: (0291) 3.820.728.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Hồng Long

Trưởng phòng

3.957.722

0919.212.303

2

Dương Thị Nho

P.Trưởng phòng

3.957.722

0947.626.747

2. PHÒNG DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO HUYỆN HÒA BÌNH

Địa chỉ: Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Fax: (0291) 3.880.542

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

1

Trịnh Phương Dung

Trưởng phòng

3.883.360

0919.316.900

2

Trần Văn Lịnh

P.Trưởng phòng

3.883.360

0947.026.499

 

 

 

 

 

 

3. PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN VĨNH LỢI

Địa chỉ: Ấp Nhà Việc, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Fax: (0291) 3.735.020

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

1

Lê Minh Thành

Trưởng phòng

3.735.747

0949.830.737

2

Hà Thị Bích Ngọc

Phó Trưởng phòng

3.735.747

0917.464.855

4. PHÒNG DÂN TỘC THỊ XÃ GIÁ RAI

Địa chỉ: Ấp 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Fax: (0291) 3.850.965.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Hùng Lũy

Trưởng phòng

3.847.756

0914.676.669

2

Nguyễn Minh Đương

P. Trưởng phòng

3.847.756

0916.365.093

5. PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN ĐÔNG HẢI

Địa chỉ: Ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Fax: (0291) 3.844.234

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Hoàng Ly

Trưởng phòng

3.844.234

0913.990.878

2

Hồ Văn Chính

P.Trưởng phòng

3.844.234

0917.990.997

 

 

 

 

 

 

6. PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN PHƯỚC LONG

Địa chỉ: Ấp hành chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Fax: (0291) 3864451

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

1

Dương  Minh Cẩm

Trưởng phòng

3.581.001

0943.832.230

2

Danh Thị Sà Miện

P.Trưởng phòng

3.581.001

0942.274.557

 

 

 

 

 

 

7. PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN HỒNG DÂN

Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Fax: (0291).3.560.837

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

1

Danh Cáo

Trưởng phòng

3.560.837

0918.950.029

2

Nguyễn Văn Út

P.Trưởng phòng

3.560.837

0918.205.638

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
ĐẾN THÁNG 11
Ban Dân tộc và Tôn giao
Đã giải quyết
97%
Hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 48 hồ sơ
Đã giải quyết: 43 hồ sơ
CSDL hộ kinh doanh
Một cửa điện tử
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 04, Đường Phan Đình Phùng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hứa Ngọc Triệu, Phó Trưởng Ban - Ban Dân tộc và Tôn giáo
Điện thoại: 02913.826961 - Fax: 02913.953711 - Email: bdt@baclieu.gov.vn