Hoạt động chi bộ
Hoạt động chi bộ
03/06/2020 15:42
Màu chữ Cỡ chữ
Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 29/5/2020, tại Hội trường Ban Dân tộc và Tôn giáo, đồng chí Trần Hoàng Duyên, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo, Bí thư Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chủ trì, tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Xây dựng chi bộ, cơ quan Ban Dân tộc và Tôn giáo trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, dân chủ, phát huy sức mạng tổng hợp; hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025”. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Lê Quốc Khởi, Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo Phòng chuyên môn cùng toàn thể đảng viên cơ quan.

Đồng chí Trần Hoàng Duyên, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu Khai mạc Đại hội. Ảnh: Trường Thái

Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị Chi bộ Ban Dân tộc và Tôn giáo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020; dự thảo báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Ban Dân tộc và Tôn giáo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020; dự thảo báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI và Đại hội chi bộ Ban Dân tộc và Tôn giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu Khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Hoàng Duyên, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo, Bí thư Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc và Tôn giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên của cơ quan, nhằm kiểm điểm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, để rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2016 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu cử nhân sự vào chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao về công tác dân tộc, tôn giáo.

Tại Đại hội, đồng chí Bùi Công Tỉnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dân tộc, Phó Bí thứ Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ Ban Dân tộc và Tôn giáo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí đã nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, bên cạnh đó, việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc cũng luôn đòi hỏi sự đổi mới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo tăng về cả khối lượng và mức độ nhạy cảm, liên tục đặt ra những yêu cầu mới cho công tác quản lý, điều hành của Ban; tuy nhiên, Chi bộ đã kịp thời thích ứng, nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, đề cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra. Kết quả hàng năm, Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng thời, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác chính trị, chuyên môn của Ban Dân tộc và Tôn giáo; kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động của cơ quan phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chính sách dân tộc, tôn giáo đúng theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng, đảng viên. Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan được thực hiện tốt, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Theo đó, Đại hội đã thống nhất cao với các dự thảo Văn kiện Đại hội đã nêu ra và tham gia thảo luận, góp ý sôi nổi vào phương hướng, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Các vị đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trường Thái.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Khởi, Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận những hạn chế, khó khăn và rút ra các bài học kinh nghiệm; sự chuẩn bị chu đáo, chất lượng trong tổ chức Đại hội đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch trong bầu cử nhân sự khóa mới; đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, từ những khó khăn, hạn chế của nhiệm kỳ trước, sẽ là động lực để Chi bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Lê Quốc Khởi, Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ khóa mới và Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Trường Thái.

Đại hội đã bầu đồng chí Bùi Công Tỉnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dân tộc giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và 03 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Ban Dân tộc và Tôn giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, thông qua Nghị quyết Chi bộ Ban Dân tộc và Tôn giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Trường Thái
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
ĐẾN THÁNG 11
Ban Dân tộc và Tôn giao
Đã giải quyết
97%
Hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 48 hồ sơ
Đã giải quyết: 43 hồ sơ
CSDL hộ kinh doanh
Một cửa điện tử
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 04, Đường Phan Đình Phùng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hứa Ngọc Triệu, Phó Trưởng Ban - Ban Dân tộc và Tôn giáo
Điện thoại: 02913.826961 - Fax: 02913.953711 - Email: bdt@baclieu.gov.vn