Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu (01/07/2022)
Ngày 21/6/2022, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu. Theo đó,vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định cụ thể như sau: * Vị ...
THÔNG TIN LIÊN HỆ (30/06/2020)
Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ: Số 04, đường Phan Đình Phùng, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Số điện thoại: 02913.826.961. Fax: 02913.953.711 Email: dtbaclieu@cema.gov.vn hoặc bdt@baclieu.gov.vn Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email BAN ...
HỆ THỐNG PHÒNG DÂN TỘC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (29/06/2020)
1. PHÒNG DÂN TỘC THÀNH PHỐ BẠC LIÊU Địa chỉ: Đường 30/04, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Fax: (0291) 3.820.728. TT Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động 1 Nguyễn Hồng Long Trưởng phòng 3.957.722 0919.212.303 2 Dương ...
Quy chế hoạt động (29/06/2019)
Ngày 08/9/2022, Ban Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-BDTTG về Quy chế làm việc tạm thời của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tạm thời của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu. Điều 2: Lãnh đạo ...
Sơ đồ tổ chức (29/06/2018)
      Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu Địa chỉ: Số 04, đường Phan Đình Phùng, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Số điện thoại: 02913.826.961. Fax: 02913. 953. 711 Email: Dtbaclieu@cema.gov.vn. hoặc bdt@baclieu.gov.vn
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
ĐẾN THÁNG 11
Ban Dân tộc và Tôn giao
Đã giải quyết
97%
Hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 48 hồ sơ
Đã giải quyết: 43 hồ sơ
CSDL hộ kinh doanh
Một cửa điện tử
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 04, Đường Phan Đình Phùng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hứa Ngọc Triệu, Phó Trưởng Ban - Ban Dân tộc và Tôn giáo
Điện thoại: 02913.826961 - Fax: 02913.953711 - Email: bdt@baclieu.gov.vn