null UBND tỉnh: sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Tin chuyên ngành
Thứ hai, 06/06/2022, 09:59
Màu chữ Cỡ chữ
UBND tỉnh: sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Thực hiện Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong 03 năm vừa qua, đồng thời lấy ý kiến về Quy chế phối hợp để hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian tới, chiều ngày 03/06/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Dự và trụ trì Hội nghị có đồng chí Phan Thanh Duy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố về dự Hội nghị.

Ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phương Nam.

Có thể nói, công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những lĩnh vực quan trọng, có tính đặc thù, luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tín ngưỡng, tôn giáo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các tôn giáo thực hành tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. Nhờ đó tình hình tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, góp phần phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc; đồng thời, giữ vững ổn định chính trị, ANTT, phục vụ tốt sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp về công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh, trình bày các thuận lợi, khó khăn nảy sinh trên thực tế và đưa ra các kiến nghị để công tác phối hợp trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt hơn.               

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận của các đơn vị trực tiếp tham gia công tác phối hợp. Các tham luận đều nhất trí với báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để công tác phối hợp trong thời gian tới được tốt hơn nữa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc thực hiện Quy chế phối hợp của các ngành, địa phương trong 03 năm qua. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cần tăng cường, nâng cao phối hợp hơn nữa đối với công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tôn giáo cụ thể như: Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo; Chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 về công tác tôn giáo trong tình hình mới; tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; các luật chuyên ngành liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo nhằm góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành nhận thức đúng đắn về quy định của pháp luật đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tôn giáo trước mắt và lâu dài. Đồng thời, giúp cho chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tôn giáo và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo./.

Số lượt xem: 72

Phương Nam

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
ĐẾN THÁNG 11
Ban Dân tộc và Tôn giao
Đã giải quyết
97%
Hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 48 hồ sơ
Đã giải quyết: 43 hồ sơ
CSDL hộ kinh doanh
Một cửa điện tử
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 04, Đường Phan Đình Phùng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hứa Ngọc Triệu, Phó Trưởng Ban - Ban Dân tộc và Tôn giáo
Điện thoại: 02913.826961 - Fax: 02913.953711 - Email: bdt@baclieu.gov.vn