Nghị quyết Ban hành Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025 *** Giao kế hoạch vốn ngân sách năm 2023 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bạc Liêu *** Trao kinh phí và con giống đối với hộ nghèo tại thị xã Giá Rai *** Sơ kết công tác dân tộc, tôn giáo quý I năm 2023 *** Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV thăm và chúc Tết tại tỉnh Bạc Liêu *** Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Bạc Liêu *** Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết Cổ truyền Chôl Chăm Thmây 2023 *** THÔNG BÁO: Địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc và Tôn giáo *** Họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 của đồng bào dân tộc Khmer *** Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động là người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh được nghỉ 03 ngày nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 ***

null Nghị quyết Ban hành Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025

Thông tin tuyên truyền
Thứ năm, 11/05/2023, 09:08
Màu chữ Cỡ chữ
Nghị quyết Ban hành Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025

Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, Kỳ họp thứ chín đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND về Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025. 
Theo đó, Nghị quyết Quy định cơ chế lồng ghép cụ thể như sau:
1. Đối với cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác:
* Về nguồn vốn lồng ghép gồm:
- Nguồn vốn ngân sách Trung ương: Nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm và giai đoạn 2021 – 2025; Các nguồn vốn khác do Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực quản lý và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài.
- Nguồn vốn ngân sách địa phương: Nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và ngân sách xã thực hiện đầu tư trên địa bàn các xã nhằm đạt các mục tiêu và tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của huyện, xã tại địa phương và các nguồn vốn vay ưu đãi của tỉnh nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đầu tư trực tiếp vào địa bàn các xã của tỉnh.
- Nguồn vốn huy động: Vốn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua các chính sách thu hút đầu tư; đóng góp (bằng tiền hoặc hiện vật) của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; đóng góp tự nguyện (bằng tiền, hiện vật hoặc ngày công lao động) của cộng đồng dân cư tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; các khoản viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân nước ngoài và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
* Nội dung thực hiện lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác
- Các dự án đầu tư: Công trình giao thông nông thôn: Đường xã, đường ấp, đường liên ấp, cầu giao thông nông thôn; công trình giáo dục: Cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học; công trình y tế: Xây mới, sửa chữa, nâng cấp trạm y tế xã; công trình văn hóa: Sân thể thao, nhà văn hóa xã; khu thể thao, nhà văn hóa ấp; công trình cấp nước sinh hoạt: Công trình, hệ thống vật tư, thiết bị cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn và cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở.
- Hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ) thực hiện theo quy định tại Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23 của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 
- Hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo nghề, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện; thông tin, tuyên truyền về các chương trình mục tiêu quốc gia 
- Các nội dung khác thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (nếu có).
2. Đối với cơ chế huy động nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025
* Các nguồn vốn huy động gồm: Nguồn vốn tín dụng: Gồm vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bạc Liêu và các tổ chức tín dụng, vốn ngân sách nhà nước các cấp ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và nguồn vốn hợp pháp khác: Nguồn vốn đóng góp tự nguyện của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
* Huy động nguồn vốn tín dụng: Nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thông qua các chính sách tín dụng ưu đãi để vay thực hiện các hoạt động, chương trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện chính sách huy động nguồn vốn tín dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
* Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác
- Huy động, thu hút tối đa các nguồn lực hợp pháp từ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân, người dân tham gia các dự án hỗ trợ sản xuất và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu quốc gia.
- Việc huy động vốn đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, người dân (bằng tiền, hiện vật hoặc ngày công lao động) bảo đảm phải trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, rõ trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật; phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, mức độ khó khăn của từng địa phương, được bàn bạc dân chủ, được sự đồng tình và nhất trí của người dân, tuyệt đối không được yêu cầu nhân dân đóng góp bắt buộc.
- Đóng góp của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, người dân có thể bằng tiền hoặc bằng hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền và phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích; được tính đầy đủ trong giá trị công trình để theo dõi, quản lý; không hạch toán vào thu, chi ngân sách nhà nước.
- Việc huy động nguồn lực gắn với các dự án chỉ sử dụng một nguồn vốn hoặc dự án lồng ghép có chung mục tiêu, đối tượng trên địa bàn phải dựa trên cơ sở thỏa thuận rõ về sự tham gia vào quá trình thẩm định, phê duyệt, thủ tục hạch toán, đối ứng, quản lý tài chính đối với phần vốn góp của các bên đóng góp để khuyến khích góp vốn chung. Giá trị huy động các nguồn lực khác phải được thể hiện rõ trong quyết định phê duyệt dự án, dự toán và phải được theo dõi, đánh giá.
Nghị quyết này quy định đối tượng áp dụng gồm: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức, cá nhân sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc huy động nguồn vốn; lập, thực hiện kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

 

Số lượt xem: 54

Phương Nam

Tin đã đưa
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
ĐẾN THÁNG 11
Ban Dân tộc và Tôn giao
Đã giải quyết
97%
Hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 48 hồ sơ
Đã giải quyết: 43 hồ sơ
CSDL hộ kinh doanh
Một cửa điện tử
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 04, Đường Phan Đình Phùng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hứa Ngọc Triệu, Phó Trưởng Ban - Ban Dân tộc và Tôn giáo
Điện thoại: 02913.826961 - Fax: 02913.953711 - Email: bdt@baclieu.gov.vn