Nghị quyết Ban hành Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025 *** Giao kế hoạch vốn ngân sách năm 2023 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bạc Liêu *** Trao kinh phí và con giống đối với hộ nghèo tại thị xã Giá Rai *** Sơ kết công tác dân tộc, tôn giáo quý I năm 2023 *** Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV thăm và chúc Tết tại tỉnh Bạc Liêu *** Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Bạc Liêu *** Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết Cổ truyền Chôl Chăm Thmây 2023 *** THÔNG BÁO: Địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc và Tôn giáo *** Họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 của đồng bào dân tộc Khmer *** Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động là người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh được nghỉ 03 ngày nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 ***

null Giao kế hoạch vốn ngân sách năm 2023 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bạc Liêu

Thông tin tuyên truyền
Thứ năm, 11/05/2023, 08:58
Màu chữ Cỡ chữ
Giao kế hoạch vốn ngân sách năm 2023 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bạc Liêu

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND về giao kế hoạch vốn ngân sách năm 2023 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 28/4/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 163/QĐ-UBND về giao kế hoạch vốn ngân sách năm 2023 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, tổng vốn phân bổ là 373.196 triệu đồng; trong đó: Nguồn ngân sách Trung ương 173.712 triệu đồng, đối ứng ngân sách tỉnh 199.484 triệu đồng, bao gồm:

* Vốn đầu tư phát triển: Tổng vốn phân bổ là 236.949 triệu đồng; trong đó nguồn ngân sách Trung ương 74.221 triệu đồng, đối ứng ngân sách tỉnh 162.728 triệu đồng (bao gồm vốn đối ứng năm 2022 là 2.245 triệu đồng).

* Kinh phí sự nghiệp: Tổng vốn phân bổ là 136.247 triệu đồng. Trong đó: ngân sách Trung ương 97.759 triệu đồng, đối ứng ngân sách địa phương 38.488 triệu đồng (bao gồm: Ngân sách cấp tỉnh 36.267 triệu đồng, Ngân sách cấp huyện: 2.221 triệu đồng). Chi tiết cụ thể từng chương trình

1. Vốn đầu tư phát triển

a) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 211.840 triệu đồng, bao gồm:

- Vốn ngân sách Trung ương 54.340 triệu đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh đối ứng 157.500 triệu đồng (đã được phân bổ tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 13/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023).                                    

b) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 3.543 triệu đồng, bao gồm:

- Vốn ngân sách Trung ương 2.970 triệu đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh đối ứng 573 triệu đồng (bao gồm 127 triệu đồng đối ứng năm 2022 đã được phân bổ tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 13/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023).

c) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiu số 21.566 triệu đồng, bao gồm:

- Vốn ngân sách Trung ương 16.911 triệu đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh đối ứng 4.655 triệu đồng (bao gồm 2.118 triệu đồng đối ứng năm 2022 đã được phân bổ tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 13/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023).

2. Nguồn kinh phí sự nghiệp

a) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, số tiền: 44.120 triệu đồng, bao gồm:

- Ngân sách trung ương: 17.648 triệu đồng;

- Ngân sách địa phương (Ngân sách tỉnh): 26.472 triệu đồng.

b) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, số tiền: 58.131 triệu đồng, bao gồm:

- Ngân sách trung ương: 50.549 triệu đồng;

- Ngân sách địa phương: 7.582 triệu đồng (trong đó: Ngân sách cấp tỉnh: 5.361 triệu đồng; Ngân sách cấp huyện: 2.221 triệu đồng).

c) Chương trình mc tiêu quc gia phát trin kinh tế - xã hi vùng đng bào dân tc thiu số và miền núi, số tiền: 33.996 triệu đồng, bao gồm:

- Ngân sách trung ương: 29.562 triệu đồng;

- Ngân sách địa phương (Ngân sách tỉnh): 4.434 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Số lượt xem: 30

Phương Nam

Tin đã đưa
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
ĐẾN THÁNG 11
Ban Dân tộc và Tôn giao
Đã giải quyết
97%
Hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 48 hồ sơ
Đã giải quyết: 43 hồ sơ
CSDL hộ kinh doanh
Một cửa điện tử
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 04, Đường Phan Đình Phùng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hứa Ngọc Triệu, Phó Trưởng Ban - Ban Dân tộc và Tôn giáo
Điện thoại: 02913.826961 - Fax: 02913.953711 - Email: bdt@baclieu.gov.vn