null Giao kế hoạch vốn ngân sách năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bạc Liêu

Thông tin tuyên truyền
Thứ sáu, 21/10/2022, 08:52
Màu chữ Cỡ chữ
Giao kế hoạch vốn ngân sách năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bạc Liêu

Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, Kỳ họp thứ sáu đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND Quy định về Giao kế hoạch vốn ngân sách năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bạc Liêu. Trong đó:

1. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 là 214.923 triệu đồng (Trong đó, ngân sách Trung ương 72.678 triệu đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 142.245 triệu đồng) được phân bổ đối với 03 chương trình cụ thể như sau:

* Kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 197.710 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương 57.710 triệu đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh đối ứng 140.000 triệu đồng (đã được phân bổ tại Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2021 của Hội dồng nhân dân tỉnh).       * Kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 972 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương 845 triệu đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh đối ứng 127 triệu đồng (Sẽ được phân bổ từ ngân nguồn ngân sách địa phương năm 2022).

* Kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiu số 16.241 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương 14.123 triệu đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh đối ứng 2.118 triệu đồng (Sẽ được phân bổ từ ngân nguồn ngân sách địa phương năm 2022).

2. Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2022 là 47.966 triệu đồng. Trong đó:

* Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 15.420 triệu đồng. Trong đó:

* Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 21.351 triệu đồng. Trong đó:

* Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 11.195 triệu đồng.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa X, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 30 tháng 9 năm 2022 và có hiệu lực thi hành./.

Số lượt xem: 134

Phương Nam

Tin đã đưa
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
ĐẾN THÁNG 11
Ban Dân tộc và Tôn giao
Đã giải quyết
97%
Hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 48 hồ sơ
Đã giải quyết: 43 hồ sơ
CSDL hộ kinh doanh
Một cửa điện tử
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 04, Đường Phan Đình Phùng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hứa Ngọc Triệu, Phó Trưởng Ban - Ban Dân tộc và Tôn giáo
Điện thoại: 02913.826961 - Fax: 02913.953711 - Email: bdt@baclieu.gov.vn