null Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bạc Liêu

Thông tin tuyên truyền
Thứ sáu, 21/10/2022, 08:49
Màu chữ Cỡ chữ
Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bạc Liêu

Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, Kỳ họp thứ sáu đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND Quy định về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, phân bổ vốn thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg, Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Phân bổ vốn đầu tư Chương trình tập trung, không phân tán, dàn trải, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các cấp, các ngành; bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch.

- Ưu tiên bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng phù hợp với các mục tiêu phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; các nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt giai đoạn trước nhưng chưa đủ nguồn lực thực hiện đã được tích hợp tại nội dung Chương trình; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn và các địa bàn còn thiếu hụt cơ sở thiết yếu; hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng mức đạt chuẩn của một số chỉ tiêu còn chưa cao đnâng cao chất lượng các tiêu chí và bảo đảm bền vững.

Trong đó, vốn được phân bổ đối với 03 chương trình cụ thể như sau:

* Kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là 741.140 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương 206.140 triệu đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh đối ứng 535.000 triệu đồng (đã được phân bổ tại Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội dồng nhân dân tỉnh).       * Kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 là 11.218 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương 9.754 triệu đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh đối ứng 1.464 triệu đồng (phân bổ từ mục dự phòng chưa phân bổ tại Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội dồng nhân dân tỉnh).

* Kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiu số giai đoạn 2021 - 2025 là 67.197 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương 58.432 triệu đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh đối ứng 8.765 triệu đồng (phân bổ từ mục dự phòng chưa phân bổ tại Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội dồng nhân dân tỉnh).

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa X, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 30 tháng 9 năm 2022 và có hiệu lực thi hành./.

Số lượt xem: 55

Phương Nam

Tin đã đưa
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
ĐẾN THÁNG 11
Ban Dân tộc và Tôn giao
Đã giải quyết
97%
Hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 48 hồ sơ
Đã giải quyết: 43 hồ sơ
CSDL hộ kinh doanh
Một cửa điện tử
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 04, Đường Phan Đình Phùng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hứa Ngọc Triệu, Phó Trưởng Ban - Ban Dân tộc và Tôn giáo
Điện thoại: 02913.826961 - Fax: 02913.953711 - Email: bdt@baclieu.gov.vn