null Ban Dân tộc và Tôn giáo kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi năm 2020

Tin hoạt động của Ban
Thứ ba, 01/12/2020, 14:39
Màu chữ Cỡ chữ
Ban Dân tộc và Tôn giáo kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi năm 2020

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020; Kế hoạch số 16/KH-BDTTG ngày 14/8/2020 của Ban Dân tộc và Tôn giáo về việc kiểm tra kết quả thực hiện một số chính sách dân tộc dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017 – 2020. Ngày 26/11/2020, Ban Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện một số chính sách dân tộc dành cho vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017 – 2020 tại huyện Vĩnh Lợi. Đợt kiểm tra này nhằm mục đích đánh giá tiến độ, kết quả triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, chính sách liên quan đến đồng bào DTTS; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững ở các huyện, thị xã, thành phố, qua đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp triển khai tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Ông Hứa Ngọc Triệu, Phó Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại buổi kiểm tra tại UBND huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: Phương Nam.

Theo đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp kết quả thực hiện các nội dung cụ thể như:

- Chương trình 135 được đầu tư từ nguồn vốn giai đoạn 2017 - 2020, trong đó: Kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện, kết quả thực hiện, thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện.  

- Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg, ngày 18/3/2011 và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: Kiểm tra nguyên tắc thực hiện, chế độ chính sách đối với người có uy tín, kiểm tra việc cung cấp thông tin, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, quy trình công nhận người có uy tín, thực hiện chế độ khen thưởng cho người có uy tín (nếu có).

- Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg, về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn: Kiểm tra thực hiện theo các nguyên tắc, trình tự các bước tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện, xây dựng phương án, kế hoạch triển khai thực hiện chính sách, việc quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ, xem xét việc sử dụng kinh phí và hiệu quả sử dụng; phương thức, hình thức hỗ trợ, phạm vi, đối tượng thụ hưởng chính sách; kết quả thực hiện chính sách; việc thanh quyết toán kinh phí, việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính, báo cáo kết quả thực hiện.

- Quyết định số 59/QĐ-TTg và Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn: Kiểm tra tình hình thực hiện của các địa phương, đơn vị, phương thức, phạm vi thực hiện các loại ấn phẩm báo, tạp chí, đối tượng thụ hưởng chính sách, kết quả thực hiện chính sách, những hạn chế, nguyên nhân thực hiện được, không thực hiện được, những đề xuất, kiến nghị.

Qua kiểm tra các Chương trình, chính sách dân tộc được đầu tư cho xã Vĩnh Hưng A và UBND huyện Vĩnh Lợi, cơ bản các đơn vị đã triển khai đầy đủ các nội dung chương trình chính sách, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, nâng cao đời sống cho người dân, góp phần làm thay đổi nhận thức, tư tưởng của nhân dân nói chung, của đồng bào các DTTS nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh đó Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những kết quả đã đạt được, những hạn chế thiếu sót trong việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện trong thời gian qua, đồng thời hướng dẫn, chỉ ra những điểm cần phải bổ sung, khắc phục để huyện thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong thời gian tới được tốt hơn. UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng có liên quan, UBND xã được kiểm tra cần rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới./.

Số lượt xem: 83

Phương Nam

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
ĐẾN THÁNG 11
Ban Dân tộc và Tôn giao
Đã giải quyết
97%
Hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 48 hồ sơ
Đã giải quyết: 43 hồ sơ
CSDL hộ kinh doanh
Một cửa điện tử
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 04, Đường Phan Đình Phùng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hứa Ngọc Triệu, Phó Trưởng Ban - Ban Dân tộc và Tôn giáo
Điện thoại: 02913.826961 - Fax: 02913.953711 - Email: bdt@baclieu.gov.vn