SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
0
1
5
4
7
Tin hoạt động của Ban Thứ Tư, 24/10/2018, 09:00

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Công văn số 425-CV/TU ngày 22/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu và Công văn số 722/UBND-HCTC ngày 27/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới.

 

Đồng chí Trần Hoàng Duyên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu triển khai, quán triệt Chỉ thị số 19-CT/TW tại Chùa Xiêm Cán, thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Na Vy.

Ngày 28/9/2018, Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/KH-BDT về triển khai, quán triệt Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dành cho đồng bào dân tộc góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tới các vị sư sãi, Ban Quản trị  22 chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 11-23/10/2018, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 03 đợt tuyên truyền, quán triệt tại chùa Xiêm Cán, thành phố Bạc Liêu; chùa Hòa Bình cũ, huyện Hòa Bình; Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai, thị xã Giá Rai với hơn 300 đại biểu (100 đại biểu/điểm) tham dự về nội dung Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Chỉ thị 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư và Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị.

Nhìn chung, qua các đợt tuyên truyền, quán triệt, các đại biểu tham dự nắm được nội dung của Chỉ thị số 19-CT/TW và vận dụng để tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, lao động sản xuất, hăng hái tham gia các phong trào cách mạng tại địa phương góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chỉ thị số 19-CT/TW đối với đồng bào dân tộc Khmer.

Hoàng Oai


Số lượt người xem: 730 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày