SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
0
1
4
7
8
Tin chuyên ngành Thứ Sáu, 06/07/2018, 16:15

Quy định hạn mức giao đất ở và đất sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã khu vực III, ấp đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND về việc quy định hạn mức giao đất ở, đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã khu vực III, ấp đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quy định này áp dụng cho các đối tượng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã khu vực III, ấp đặc biệt khó khăn sinh sống bằng nghề nông, lâm, ngư, diêm nghiệp thiếu đất ở, đất sản xuất theo mức bình quân của địa phương chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất theo quy định.

Quy định hạn mức giao đất cụ thể:

- Đối với đất ở: Tại phường, thị trấn: Không quá 70m2/hộ và tại xã: Không quá 100m2/hộ.

- Đối với đất sản xuất nông nghiệp: Đối với hộ có 03 nhân khẩu trở xuống không quá 3.000m2/hộ và đối với hộ có 04 nhân khẩu trở lên không quá 4.000m2/hộ.

Mức bình quân diện tích đất ở, đất sản xuất nông nghiệp nêu trên là cơ sở để so sánh đối chiếu, xác định đối tượng hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo thiếu hoặc chưa có đất ở, đất sản xuất và mức thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách hỗ trợ có liên quan khác.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành chức năng liên quan cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện Quyết định này.

Phương Nam


Số lượt người xem: 807 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày