SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
0
1
5
7
2
Tin chuyên ngành Thứ Sáu, 06/07/2018, 16:10

Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”

Nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, ngày 26/6/2018 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 771/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”.

Theo đề án, mục tiêu tới năm 2020, tối thiểu 80% cán bộ, công chức thuộc đối tượng 1, nhóm đối tượng 2 của Bộ, ngành Trung ương được cung cấp tài liệu, thông tin về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc và đến năm 2025 sẽ tăng tối thiểu 90%; năm 2020 tối thiểu 60% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của Bộ, ngành trung ương được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc và đến năm 2025 sẽ tăng tối thiểu 90%; năm 2020 tối thiểu 50% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 2, nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 của địa phương được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc và đến năm 2025 sẽ tăng tối thiểu 80%; năm 2020 tối thiểu 20% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số và đến năm 2025 sẽ tăng tối thiểu 80%.

Như vậy, các đối tượng được thụ hưởng chính sách này sẽ được bồi dưỡng kiến thức dưới 02 hình thức: Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc và Chương trình bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”, theo đúng quy định pháp luật.

Phương Nam


Số lượt người xem: 812 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày