SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
0
1
4
4
9
Tin chuyên ngành Thứ Ba, 12/09/2017, 08:50

Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực

Ngày 11/9/2017, được sự thống nhất của UBND tỉnh Bạc Liêu, Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hoàng Duyên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu và các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND và Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, thành phố.
Đ/c Trần Hoàng Duyên, Trưởng Ban Dân tộc phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phương Nam
Hội nghị đã được nghe Ban Dân tộc triển khai các nội dung của Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh. Mục tiêu kế hoạch nhằm nâng cao, phát triển toàn diện nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số về thể lực, trí lực và tác phong, kỷ luật, kỹ năng nghề nghiệp, cơ cấu hợp lý, trong đó, ưu tiên các dân tộc thiểu số có nguồn nhân lực còn hạn chế để từng bước thu hẹp khoảng cách với trình độ chung của quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, nhu cầu thị trường lao động hiện tại và tương lai; xây dựng đội ngũ trí thức, doanh nhân, cán bộ người dân tộc thiểu số và lao động trực tiếp có chất lượng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời gian tới.
Bên cạnh đó Kế hoạch đã đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu cần triển khai thực hiện như sau:
* Nâng cao thể lực: Tăng cường sức khỏe người dân tộc thiểu số: Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi người dân tộc thiểu số đến 2020 xuống 25‰, năm 2030 là 14‰; Phấn đấu đến năm 2020 nâng tuổi thọ bình quân của người dân tộc thiểu số lên 73 tuổi, năm 2030 khoảng 75 tuổi gần với tui thọ bình quân quốc gia. Nâng thtrạng, tầm vóc của người dân tộc thiểu số: Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi đến năm 2020 còn 29% và 2030 xuống 19%.
* Phát triển trí lực: Đến năm 2020, có ít nhất 25% trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tui nhà trẻ và 75% trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi bậc tiểu học là 97%, trung học cơ sở 93% và 50% người trong độ tui đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ học sinh dân tộc thiu số đi học đúng tuổi gần với mức bình quân của cả nước ở tất cả các cấp học. Phn đấu đến năm 2020, số sinh viên người dân tộc thiểu số (đại học, cao đẳng) đạt từ 130 đến 150 sinh viên/vạn dân (người dân tộc thiểu số). Đào tạo sau đại học cho người dân tộc thiểu số, phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ khoảng 0,4%, năm 2030 là 0,7% trong tổng số lao động dân tộc thiểu số đã qua đào tạo, ưu tiên các dân tộc chưa có người ở trình độ sau đại học. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được đào tạo các chương trình giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 đạt trên 30%; phấn đấu năm 2030 tỷ lệ tương ứng đạt từ 45% đến 50%.
* Nâng cao kiến thức xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng lao động và thông tin thị trường: Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, có khả năng hội nhập quốc tế cho học sinh người dân tộc thiểu số. Đến năm 2020, phấn đấu có 50%, năm 2030 đạt 70% số lao động người dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi được cung cấp thông tin thị trường lao động, việc làm.
Về tổ chức triển khai thực hiện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các Chương trình, dự án, đề án, chính sách, kế hoạch đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số của tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các Chương trình, dự án, đề án, chính sách, kế hoạch mới để cụ thể hóa mục tiêu và các nhiệm vụ của Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ, phù hợp với thực tiễn vùng dân tộcthiểu số của tỉnh và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được phân công./.
Phương Nam
 

Số lượt người xem: 893 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày