SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
0
1
4
4
7
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 10/08/2017, 08:40

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 09/8/2017, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về tổ chức thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, UBND các huyện có các xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 phổ biến, quán triệt  đầy đủ nội dung Kế hoạch đề ra. Đồng thời, huy động, lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác thuộc trách nhiệm quản lý của các ngành, các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện Chương trình 135 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thống nhất chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, các ngành để triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn, đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm các cấp, các ngành và các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn. Kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc và đề ra những biện pháp nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch.
Như vậy, theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 thì tỉnh Bạc Liêu có 10 xã thuộc điện đầu tư Chương trình 135.
Cũng theo kế hoạch, Ban Dân tộc tỉnh được UBND tỉnh giao là cơ quan thường trực Chương trình 135, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chất lượng, tiến độ, hiệu quả và kết quả của Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời là đơn vị chủ trì, phối hp cùng với các Sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 135 và kế hoạch thực hiện từng năm./.
Thu Hậu
 
 

Số lượt người xem: 837 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày