SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
0
1
5
1
8
Thông báo Thứ Năm, 13/08/2020, 07:13
Thông báo nhận tiền học bổng chính sách 06 tháng cuối năm 2019 đối với sinh viên thuộc hệ cử tuyển  (04/10)
Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh thông báo các sinh viên thuộc diện cử tuyển do tỉnh Bạc Liêu cử đi học đến liên hệ nhận tiền học bổng ăn, ở, đi lại cụ thể như sau: 1. Đối tượng: Là sinh viên thuộc diện cử tuyển do tỉnh Bạc Liêu cử đi học tại các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh năm học 2018-2019. 2. Địa điểm chi trả: Tại Ban Dân tộc ...
Nắm tình hình học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số bỏ học giữa chừng  (26/03)
Thực hiện Công văn số 19/VĐP ngày 18/01/2019 của Vụ địa phương III-Ủy ban Dân tộc về việc phối hợp nắm tình hình học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số bỏ học giữa chừng. Biểu mẫu thống kê học sinh bỏ học năm 2018-2019. (Tải tại đây) Biểu mẫu thống kế sinh viên bỏ học năm 2018-2019. (Tải tại đây)
Thu thập dữ liệu về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc  (21/11)
Thực hiện Công văn số 272/TTTT-UDCSDL ngày 29/10/2018 của Trung tâm Thông tin về việc thu thập dữ liệu về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc. - Biểu mẫu Công an tỉnh. (Biểu 01) - Biểu mẫu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (Biểu 02) - Biểu mẫu Sở Tài nguyên và Môi trường. (Biểu 03; Biểu 04) - Biểu mẫu Sở Y tế. (Biểu ...
Thông báo về việc chi tiền cho sinh viên theo chế độ cử tuyển  (22/10)
Bùi Công Tỉnh
Công bố Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (10/07)
Ngày 31/5/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ký ban hành Quyết định số 957/QĐ-TTg về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, bãi bỏ 01 thủ tục hành chính là thủ tục bình chọn, xét công nhận người có ...
Thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2018  (02/05)
- Thông báo số 03/TB-BDT ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu về việc thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2018. - Công văn số 273/SNV-CCVC ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn tuyển dụng công chức hành chính năm 2018.
Thông báo nhận tiền học bổng chính sách 06 tháng đầu năm 2018 đối với sinh viên thuộc hệ cử tuyển  (21/03)
Thanh Trúc
Thông báo nhận tiền học bổng chính sách 06 tháng cuối năm 2017 đối với sinh viên thuộc hệ cử tuyển  (02/11)
Công Tỉnh
Ban Dân tộc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017  (20/06)
Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và căn cứ Kế hoạch số 07/KH-BDT ngày 09/5/2017 của Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu về việc tuyên truyền công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc và triển khai kế hoạch đỡ đầu hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, trong tháng 5 vừa qua Ban Dân tộc ...
Thông báo nhận tiền học bổng chính sách 06 tháng đầu năm 2017 đối với sinh viên thuộc hệ cử tuyển  (20/03)
Công Tỉnh

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày