SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
0
1
3
9
2
Tin chuyên ngành Thứ Ba, 13/11/2018, 10:00

Bạc Liêu: Chính thức thành lập Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 60-KH/TU của Tỉnh ủy Bạc Liêu về sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh nhằm từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Sáng ngày 02/11/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tổ chức kỳ họp thứ tám (Kỳ họp bất thường) thng nhất, thông qua một số Đề án về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc chuyển chuyển Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ về Ban Dân tộc tỉnh để thành lập mới Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thì Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh chính thức được thành lập kể từ ngày 02/11/2018.

Như vậy, theo Đề án Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh có 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Nghiệp vụ dân tộc, phòng nghiệp vụ tôn giáo và phòng Tổng hợp - Thanh tra) với 21 biên chế. Khi thực hiện Đề án này sẽ giảm được 02 phòng chuyên môn và 03 biên chế của Ban Dân tộc và Tôn giáo.

Bên cạnh đó cũng thng nhất hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể như: Hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông để thành lập mới Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ để thành lập mới Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

Phương Nam


Số lượt người xem: 853 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày