SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
0
1
4
9
3
Tin hoạt động của Ban Thứ Sáu, 13/09/2019, 14:35

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-UBND tỉnh ngày 07/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-BDT tỉnh ngày 27/6/2018 của Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

 

Ông Trần Hoàng Duyên, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Phương Nam.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến bình đẳng giới; sự tiến bộ của phụ nữ và vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về vai trò, vị trí của phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong tháng 8, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với các địa phương tổ chức 05 cuộc tuyên truyền về Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới trên địa bàn các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số cho gần 500 người dân, người có uy tín.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Tổng quan và đánh giá thực trạng, tình hình triển khai Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025; vai trò, trách nhiệm của cán bộ khóm, ấp, người có uy tín trong việc vận động, tư vấn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thực hiện đúng quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến sức khỏe và đòi sống con người; các quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Qua Hội nghị này, các đại biểu sẽ là những nhân tố tích cực nắm bắt tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền đến người dân về Luật Hôn nhân và Gia đình; thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, không để xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở địa phương, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Phương Nam


Số lượt người xem: 457 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày