SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
5
4
4
7
1
Thông báo Thứ Tư, 21/11/2018, 08:40

Thu thập dữ liệu về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc

Thực hiện Công văn số 272/TTTT-UDCSDL ngày 29/10/2018 của Trung tâm Thông tin về việc thu thập dữ liệu về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc.

- Biểu mẫu Công an tỉnh. (Biểu 01)

- Biểu mẫu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (Biểu 02)

- Biểu mẫu Sở Tài nguyên và Môi trường. (Biểu 03; Biểu 04)

- Biểu mẫu Sở Y tế. (Biểu 05)

- Tài liệu hướng dẫn điền phiếu.


Số lượt người xem: 163 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày