SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
6
5
8
2
3
Các chủ trương, chính sách Thứ Sáu, 31/05/2013, 09:30

Quyết định 29/2013/QĐ-TTg của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015

Ngày 20/5/2013 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 29/2013/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015. Theo đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, có đời sống khó khăn được xác định theo tiêu chí tại Quyết định 09/2011/QĐ-TTg chưa có đất ở và đất sản xuất, chưa được chính sách hỗ trợ của Nhà nước về đất ở, có nhu cầu về vốn để tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình đang cư trú ổn định, hợp pháp tại 13 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long. Được giao đất theo Quyết định của UBND cấp tỉnh ngân sách Trung ương hỗ trợ  mức tối đa 30 triệu đồng/hộ để mua đất cấp trực tiếp cho mỗi hộ, ngoài ra ngân sách địa phương cũng sẽ hỗ trợ mức tối thiểu không dưới 10% so với mức hỗ trợ từ Trung ương, tùy vào giá cả đất đai mỗi nơi và khả năng cân đối ngân sách hàng năm của địa phương.

Các hộ được cấp đất ở phải làm nhà ở, không được chuyển nhượng, thế chấp, mua bán cho người khác trong thời gian 10 năm, kể từ ngày được Nhà nước giao đất. Nếu hộ được cấp đất di chuyển đi nơi khác thì phải giao lại đất đã được cấp cho Chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, những hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, không có đất sản xuất và có lao động chưa có việc làm hoặc có việc làm không ổn định sẽ được hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm, phát triển sản xuất với tổng mức vay không quá 8 triệu đồng/hộ. Một số trường hợp cá biệt đối với các hộ trước đây đã chuyển nhượng, thế chấp đất sản xuất, nay không còn đất, nhưng thực sự có kinh nghiệm sản xuất, có nhu cầu đất để sản xuất và được người nhận chuyển nhượng, thế chấp đồng ý cho chuộc lại đất với giá thấp hoặc vận động được bà con thân tộc nhượng bán với giá rẻ thì giải quyết mức vốn vay theo nhu cầu thực tế, nhưng tối đa cũng không quá 30 triệu đồng/hộ, lãi suất bằng 0,1%/tháng theo quy định tại Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2013 và thay thế Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008 - 2010.

Bách Khoa

 


Số lượt người xem: 6193 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày