Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ
Màu chữ Cỡ chữ
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 04, đường Phan Đình Phùng, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Số điện thoại: 02913.826.961.
Fax: 02913.953.711
Email: dtbaclieu@cema.gov.vn hoặc bdt@baclieu.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

dtbaclieu@cema.gov.vn/ bdt@baclieu.gov.vn

LÃNH ĐẠO BAN

Trần Hoàng Duyên

Trưởng Ban

Hồ Hoàng Cánh

Phó Trưởng Ban

Hứa Ngọc Triệu

Phó Trưởng Ban

PHÒNG

TỔNG HỢP-THANH TRA

02913.826.961

FAX: 02913.953.711

phuongnambdt@gmail.com

PHÒNG

NGHIỆP VỤ DÂN TỘC

02913.780.627

buitinhbl@gmail.com

PHÒNG

NGHIỆP VỤ TÔN GIÁO

02913.956.964

danhchanhnghia70@gmail.com

 

Số lượt xem: 27

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh
Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 04, Đường Phan Đình Phùng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban - Ban Dân tộc và Tôn giáo
Điện thoại: 02913.826961 - Fax: 02913.95371 - Email: bdt@baclieu.gov.vn