Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức
Màu chữ Cỡ chữ
Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO BAN

Trưởng Ban

Trần Hoàng Duyên

 

Phó Trưởng Ban

Hồ Hoàng Cánh

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 04, đường Phan Đình Phùng, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Số điện thoại: 02913.826.961.
Fax: 02913. 953. 711
Email: Dtbaclieu@cema.gov.vn. hoặc bdt@baclieu.gov.vn

Số lượt xem: 22

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh
Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 04, Đường Phan Đình Phùng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban - Ban Dân tộc và Tôn giáo
Điện thoại: 02913.826961 - Fax: 02913.95371 - Email: bdt@baclieu.gov.vn