SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
0
1
5
1
7
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 05 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn Chính sách dân tộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
2 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sách dân tộc Ủy ban nhân dân cấp xã
3 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sách dân tộc Ủy ban nhân dân cấp xã
4 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo Tôn giáo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh
5 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh
6 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo Tôn giáo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh
7 Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh
8 Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh;UBND tỉnh
9 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh;UBND tỉnh
10 Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Tôn giáo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh;UBND tỉnh
11 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc nhiều tỉnh Tôn giáo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh
12 Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh;UBND tỉnh
13 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Tôn giáo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh;UBND tỉnh
14 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam Tôn giáo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh;UBND tỉnh
15 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh;UBND tỉnh
16 Thủ tục đăng ký sửa đổi Hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh;UBND tỉnh
17 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích Tôn giáo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh;UBND tỉnh
18 Thủ tuc đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh;UBND tỉnh
19 Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh;UBND tỉnh
20 Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan) Tôn giáo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh;UBND tỉnh
Trang đầu tiênTrang trước12Trang tiếp theoTrang cuối38 thủ tục
Điều kiện xét tuyển vào dự bị đại học dân tộc, năm học 2014-2015
Chương trình 135 giai đoạn III: Sẽ là cơ hội cho vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đẩy nhanh tốc độ phát triển
Bà Trần Thị Hoa Ry, Quyền Trưởng Ban Dân tộc tỉnh: Chương trình 135 giai đoạn mới sẽ giúp vùng đồng bào Khmer mới hơn
Ủy ban Dân tộc kiểm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc và tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực tại tỉnh Bạc Liêu
Quyết định 29/2013/QĐ-TTg của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015
Thăm chúc tết Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Bạc Liêu
Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: Góp phần giữ gìn an ninh trật tự
Một số hình ảnh hoạt động trước đêm trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện chính sách cử tuyển và đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách cử tuyển cho học sinh dân tộc thiểu số
Thư chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2012 của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN tỉnh Bạc Liêu