SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
0
1
3
8
5

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 04, đường Phan Đình Phùng, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02913.826.961.

Fax: 02913.953.711        

Email: Dtbaclieu@cema.gov.vn hoặc bdt@baclieu.gov.vn

 

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

dtbaclieu@cema.gov.vn/ bdt@baclieu.gov.vn

LÃNH ĐẠO BAN

Trần Hoàng Duyên

Trưởng Ban

 

Hồ Hoàng Cánh

Phó Trưởng Ban

 

PHÒNG

TỔNG HỢP-THANH TRA

02913.826.961

FAX: 02913.953.711

vpbdt@baclieu.gov.vn

PHÒNG

NGHIỆP VỤ DÂN TỘC

02913.780.627

buitinhbl@gmail.com

PHÒNG

NGHIỆP VỤ TÔN GIÁO

02913.956.964

danhchanhnghia70@gmail.com