SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
1
8
4
9
8

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 102, đường Bà Triệu, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02913.826.961.

Fax: 02913.953.711        

Email: Dtbaclieu@cema.gov.vn hoặc bdt@baclieu.gov.vn

 

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

BAN DÂN TỘC

dtbaclieu@cema.gov.vn/ bdt@baclieu.gov.vn

LÃNH ĐẠO BAN

Trần Hoàng Duyên

Trưởng Ban

 

Lâm Thị Mỹ Kiều

Phó Trưởng Ban

 

Kim Miên

Phó Trưởng Ban  

VĂN PHÒNG

02913.826.961

FAX: 02913.953.711

vpbdt@baclieu.gov.vn

PHÒNG THANH TRA

02913.826.963

        kieunn@baclieu.gov.vn

PHÒNG

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN

02913.780.626

oaihh@baclieu.gov.vn

PHÒNG

CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

02913.780.627

tinhbc@baclieu.gov.vn