SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
0
1
5
3
8
Lịch làm việc của lãnh đạo Thứ Năm, 13/08/2020, 07:19
Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc (Tuần thứ 36 từ 03/9/2018 đến 07/9/2018)  (05/09)
Lãnh đạo Ban Thứ Hai 03/9/2018 Thứ Ba 04/9/2018 Thứ Tư 05/9/2018 Thứ Năm 06/9/2018 Thứ Sáu 07/9/2018 Trần Hoàng Duyên Trưởng Ban Nghỉ lễ Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Lâm Thị ...
Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc (Tuần thứ 35 từ 27/8/2018 đến 31/8/2018)  (28/08)
Lãnh đạo Ban Thứ Hai 27/8/2018 Thứ Ba 28/8/2018 Thứ Tư 29/8/2018 Thứ Năm 30/8/2018 Thứ Sáu 31/8/2018 Trần Hoàng Duyên Trưởng Ban Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Họp Họp Dự Hội nghị Lâm Thị Mỹ Kiều Phó Trưởng ...
Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc (Tuần thứ 34 từ 20/8/2018 đến 24/8/2018)  (20/08)
Lãnh đạo Ban Thứ Hai 20/8/2018 Thứ Ba 21/8/2018 Thứ Tư 22/8/2018 Thứ Năm 23/8/2018 Thứ Sáu 24/8/2018 Trần Hoàng Duyên Trưởng Ban Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Họp Công tác Làm việc cơ quan Lâm Thị Mỹ Kiều ...
Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc (Tuần thứ 33 từ 13/8/2018 đến 17/8/2018)  (13/08)
Lãnh đạo Ban Thứ Hai 13/8/2018 Thứ Ba 14/8/2018 Thứ Tư 15/8/2018 Thứ Năm 16/8/2018 Thứ Sáu 17/8/2018 Trần Hoàng Duyên Trưởng Ban Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan ...
Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc (Tuần thứ 32 từ 06/8/2018 đến 10/8/2018)  (06/08)
Lãnh đạo Ban Thứ Hai 06/8/2018 Thứ Ba 07/8/2018 Thứ Tư 08/8/2018 Thứ Năm 09/8/2018 Thứ Sáu 10/8/2018 Trần Hoàng Duyên Trưởng Ban Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan ...
Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc (Tuần thứ 31 từ 30/7/2018 đến 03/8/2018)  (01/08)
Lãnh đạo Ban Thứ Hai 30/7/2018 Thứ Ba 31/7/2018 Thứ Tư 01/8/2018 Thứ Năm 02/8/2018 Thứ Sáu 03/8/2018 Trần Hoàng Duyên Trưởng Ban Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan ...
Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc (Tuần thứ 30 từ 23/7/2018 đến 27/7/2018)  (25/07)
Lãnh đạo Ban Thứ Hai 23/7/2018 Thứ Ba 24/7/2018 Thứ Tư 25/7/2018 Thứ Năm 26/7/2018 Thứ Sáu 27/7/2018 Trần Hoàng Duyên Trưởng Ban Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Họp Họp Làm việc cơ quan Lâm Thị Mỹ Kiều Phó ...
Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc (Tuần từ 16/7/2018 đến 20/7/2018)  (16/07)
Lãnh đạo Ban Thứ Hai 16/7/2018 Thứ Ba 17/7/2018 Thứ Tư 18/7/2018 Thứ Năm 19/7/2018 Thứ Sáu 20/7/2018 Trần Hoàng Duyên Trưởng Ban Làm việc cơ quan Làm việc cơ quan Công tác Công tác Làm việc cơ quan Lâm Thị Mỹ ...
Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc (Tuần từ 16/4/2018 đến 20/4/2018)  (16/04)
Lãnh đạo Ban Thứ Hai 16/4/2018 Thứ Ba 17/4/2018 Thứ Tư 18/4/2018 Thứ Năm 19/4/2018 Thứ Sáu 20/4/2018 Trần Hoàng Duyên Trưởng Ban Làm việc cơ quan Công tác Công tác Công tác Làm việc cơ quan Lâm Thị Mỹ Kiều Phó ...
Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc (Tuần từ 9/4/2018 đến 13/4/2018)  (09/04)
Lãnh đạo Ban Thứ Hai 9/4/2018 Thứ Ba 10/4/2018 Thứ Tư 11/4/2018 Thứ Năm 12/4/2018 Thứ Sáu 13/4/2018 Trần Hoàng Duyên Trưởng Ban Công tác Họp mặt Tết Chol Chnam Thmay 2018 Công tác Công tác Công tác Lâm Thị Mỹ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày