SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
6
5
8
1
4
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Ba, 18/02/2020, 13:32
Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án theo Quyết định số 414/QĐ-TTg  (07/02)
Dự thảo Kế hoạch. Tải tại đây
Đề cương và Biểu mẫu báo cáo kèm theo Công văn số 296/BDTTG-THTT ngày 21/11/2019  (21/11)
Tải tại đây.
Góp ý Nội dung Quy trình nội bộ trong giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo cấp huyện  (22/10)
Dự thảo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Tải tại đây. Nội dung các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo cấp huyện. Tải tại đây
Thống kê công tác dân tộc theo Thông tư số 02/2018/TT-UBDT năm 2019 (đợt 2)  (17/10)
Biểu mẫu số 01, số 02, số 03. Tải tại đây Nội dung Công văn số 187/UBND-NC. Tải tại đây
Đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (10/07)
Dự thảo các văn bản. Tải tại đây
Đóng góp dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã  (05/03)
Thực hiện Công văn số 225/VP-KSTTHC ngày 29/01/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC. (Kèm theo CV225) Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện. (Quyết định dành cho cấp ...
Xem theo ngày Xem theo ngày