SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
5
4
4
5
0
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Năm, 20/06/2019, 12:57
Đóng góp dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã  (05/03)
Thực hiện Công văn số 225/VP-KSTTHC ngày 29/01/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC. (Kèm theo CV225) Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện. (Quyết định dành cho cấp ...
Xem theo ngày Xem theo ngày