Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo nhận tiền học bổng chính sách 06 tháng cuối năm 2019 đối với sinh viên thuộc hệ cử tuyển

Thông báo
Thứ ba, 30/06/2020, 13:54
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo nhận tiền học bổng chính sách 06 tháng cuối năm 2019 đối với sinh viên thuộc hệ cử tuyển

Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh thông báo các sinh viên thuộc diện cử tuyển do tỉnh Bạc Liêu cử đi học đến liên hệ nhận tiền học bổng ăn, ở, đi lại cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Là sinh viên thuộc diện cử tuyển do tỉnh Bạc Liêu cử đi học tại các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh năm học 2018-2019.

2. Địa điểm chi trả: Tại Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, số 04, Phan Đình Phùng, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Thời gian chi trả: Kể từ ngày 09/10/2019 đến hết ngày 31/10/2019.

4. Hồ sơ chi trả: Mẫu giấy xác nhận của cơ sở giáo dục theo phụ lục I (tải mẫu phụ lục I tại địa chỉ: http://bdt.baclieu.gov.vn/thutuchanhchinh, Thủ tục hành chính STT: 01, Chi trả học bổng chính sách đối với sinh viên hệ cử tuyển).

Nội dung chi tiết Thông báo./.

Số lượt xem: 148

Công Tỉnh

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh
Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 04, Đường Phan Đình Phùng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban - Ban Dân tộc và Tôn giáo
Điện thoại: 02913.826961 - Fax: 02913.95371 - Email: bdt@baclieu.gov.vn